Hanuman Stotram

Anjana sutha Stotram is a great and rare prayer addressed to Lord Hanuman as son of Anjana.


Sukhekadhaam-bhushnam, Manoja garva-khandanam,Anathmadhi-vigarhanam, Bhajeham-anjani-sutam 

Bhavam-budhititushrame, Susevyamana-madbutam,Shiva-avatarinam-param, Bhajeham-anjani-sutam 

GunakaramKripakaram, Sushantidam-Yashachyakaram,Nijatambuddhi-dayakam, Bhajeham-anjani-sutam

SadaivDhusta-Bhanjanam, Sada-sudharva-vardhanam,Mumuksha-Bhaktaranjam,Bhajeham-anjani-sutam 

Suramapada-sevinam, Suramanama-gayinam,Suramabhakti-dayinam, Bhajeham-anjani-sutam

Virakta-mandala-dhipam, Sadatma-vitsusevinam,Subhakta-vrundvandanam, Bhajeham-anjani-sutam

 Vimukti-vigna-nashakam, Vimukti-bhakti-dayikam,Maha-virakti-karakam, Bhajeham-anjani-sutam

Sukhemya deva madvayam, Brihut-meva-tatsvayam,Itihi-bodhi-kamgurum, Bhajeham-anjani-sutam 

Virakti-mukti-dayakam, Imam-stavan-supavanam,Pathantiye-samadarat-na-sansaranti-te-dhruvam.

Jai Sri Ram

1 comment: